baajuband khul khul jaaye

Thumri – Raag Bhairavi

Ustad Bade Ghulam Ali Khan (13:06); here (3:23)

Bhimsen Joshi (15:19), here (16:34), here (8:38)

Rajan and Sajan Mishra (17:32)

Faiyaz Khan (3:15)

Rita Ganguly (9:23)

Girija Devi (12:21)

Rashid Khan (7:58)

Farida Khanum (8:28)

Ajoy Chakraborty (9:59)

Barkat Ali Khan (8:27); here (8:35)

Fareed Ayaz and Abu Muhammad (6:41)

Piu Mukherjee (8:14)

Ghulam Ali (7:56)

Ahsan Ali Khan (7:28)

Lata Mangeshkar (5:07)

Sniti Mishra (4:30) “Fusion”