Ustad Rashid Khan

Bhairavi  (54:30)

Ahir Bhairav (45:42)

Jog (56:11)

Lalit 2016 (41:32)

Pure Dhanashree 1990’s  (29:00)

Purya Kalyan 2012 (1:05:53)

Shuddha Sarang (1:01:00)

Shuddha Kalyan (51:30)

Darbari (46:27)

Miyan Ki Todi (55:23)

Gorakh Kalyan (54:57)

Sohni bandish Tarana (29:22)

Nayaki Kanada (36:48)

Alhaiya Bilawal (11:56)

Yaman (19:43)

Bageshree (29:32)

Compilation Ragesri (31:00), Chhayanat (16:05), Kedar (42:27), Desh (16:06)

Bhimsen Joshi & Rashid Khan (DD National) (58:11)

Compilation by Raju Asokan

Compilation by Bengal Foundation

Conversation and Music (DD Bangla)