vinataa suta vaahana

raagam jayantasEna; taalam deshaadi

Lyrics and meaning

Madurai Mani Iyer (24:48); here (17:35), here (17:00), here (14:00) here (4:200

Balamurali Krishna Voice and Viola  (52:08) here (20:09); here (16:45)

T. V. Sankaranarayanan (18:15); here (19:10)

D. K. Pattammal (4:20)

D. K. Jayaraman (6:50); here (6:05); here (8:55)

T. Brinda T. Muktha (3:44)

T. M. Krishna (12:38); here (cut short at 2:95)

Abhishek Raghuram (12:55)

K. J. Yesudoss (9:35)

Sikkil Gurucharan (6:31)

Hyderabad Brothers (19:32)

Abhishek Raghuram (12:55)

Nithyashree Mahadevan (10:51)

Ritwik Raja (8:55)

T. R. Mahalingam (2:57)

Bharat Sundar (27:45)

O.S. Thyagarajan (12:20)

Lavanya Sundararaman (3:57)

Jagadish A.K. (9:12)

Ram Kaushik (7:48)